images/motiv.JPG (37731 bytes)
Právě nás čte : .

TURISTICKÝ RUCH.CZ

Slovo úvodem >
Stručně o ČR...

Poskytované služby turistického ruchu v ČR...

Slovo úvodem

Vážení návštěvníci,

Internetový portál TURISTICKÝ RUCH.CZ vznikl jako informační server zaměřený na podporu turistického ruchu a cestování v České Republice.

Našim cílem je informovat širokou veřejnost o nejrůznějších místech republiky, objektech turistického zájmu, ubytovacích a stravovacích kapacitách a současně přiblížit návštěvníkům i obyvatelům daného regionu, jaké služby jsou v lokalitě k dispozici.

Rádi bychom se stali portálem, který se nebude zaměřovat pouze na nejznámější a nejoblíbenější oblasti turistického ruchu, proto máme v úmyslu zprostředkovat zde podrobné informace o celé České republice. Vzhledem k tomu, že náš portál je v současné době ve svém zrodu, budou se zde objevovat informace o jednotlivých lokalitách a turistických možnostech postupně. Aktuálně se zaměřujeme na mapování oblastí Olomouckého kraje.

Současně připravujeme i jazykové mutace našeho portálu, aby i zahraniční návštěvníci získali potřebné informace a aby se zde prezentované krásy naší země staly tím pravým impulsem k jejich návštěvě. Domníváme se, že zvýšení počtu zahraničních turistů, zvýšení motivace k prodloužení jejich pobytu a zvýšení počtu jejich opakovaných návratů do České republiky přinese nejen zvýšení příjmů a hospodářský růst naší země, ale také podpoří ekonomiku a případný nárůst pracovních a podnikatelských příležitostí.

Buďme připraveni ukázat, co naše země nabízí!

 

Tým internetového portálu
Turistický ruch.cz

Copyright © Ing. Jiří Vacek - TURISTICKÝ RUCH.CZ 2006 | Vytvořil: Ing. Jiří Vacek - www.webh.org, www.turistickyruch.cz.